Studentski Kulturni Centar Kragujevac

Muzički program
Likovni program
Književni i tribinski
Pozorišni program
Folklorni program

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

banerJavne nabavke
1. Zakup magacinskog prostora
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jn Zakup magacinkog prostora za potrebe SKC-a

2. Nabavka računarske opreme i rasvete
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o obustavi postupka za partiju br. 2 Rasveta
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. Nabavka stolica (sklopivih)
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija 3. Obaveštenje o obustavi postupka nabavke stolica

4. Završni gradjevinski radovi
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija SKC  Art galerija
3. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

5. Advokatske usluge
Dokumenti :
1. Poziv za podnosenje ponude SKC - advokatske usluge
2. Konkursna dokumentacija SKC - advokatske usluge
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6. Završni građevinski radovi
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija SKC  Art galerija - radovi
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Radovi

7. Nabavka stolica za programe
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odgovor na pitanje ponuđača
4. Obavestenje

8. Nameštaj za prostor Art galerije
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obavestenje

9.Izdavačke i štamparske usluge
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Štampa - partija 1
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Štampa - partija 2

10. Usluge prevoza
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odgovor na pitanje - JNMV 062014 Usluge prevoza
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. Oprema za rasvetu
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o obustavi postupka


12. Oprema za razglas
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13. Oprema za rasvetu - ponovljen postupak
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14. Molersko-gipsarski radovi u galeriji SKC-a‏
Dokumenti :
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o obustavi postupka

15. Molersko-gipsarski radovi u galeriji SKC-a - ponovljen postupak
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda - radovi
2. Konkursna dokumetacija - radovi
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Ponovljen postupak

16. Zakup magacinskog prostora
Dokumenti:
1.Poziv za učešce na tenderu
2.Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17. Advokatske usluge
Dokumenti:
1. Poziv za učešce na tenderu 
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. Izdavačke i štamparske usluge
Dokumenti:
1. Poziv za učešce na tenderu 
2. Konkursna dokumentacija
3. Odgovor na zahtev zainteresovanog lica
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

19. Usluge prevoza
Dokumenti:
1. Poziv za učešce na tenderu
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka
4. Obaveštenje o obustavi postupka

20. Usluge prevoza - ponovljen postupak
Dokumenti:
1. Poziv za učešce na tenderu
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21. Izdavačke i štamparske usluge
Dokumenti:
1. Poziv za učešce na tenderu
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
4. Pojašnjenje konkursne dokumentacije
5. Prva izmena konkursne dokumentacije
6. Odluka o dodeli ugovora - partija 1
7. Odluka o dodeli ugovora - partija 2
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

22. Usluge prevoza
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda usluge prevoza
2. Konkursna dokumentacija usluge prevoza
3. Odluka o dodeli ugovora
2. Konkursna dokumentacija usluge prevoza
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23. Sanacija prostorija poplavljenih izlivanjem kanalizacije pri ekstremnim padavinama
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
Pretraga:Informacioni Centar
Tehnika
Dokumenta i propisi

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner