Studentski Kulturni Centar Kragujevac

Muzički program
Likovni program
Književni i tribinski
Pozorišni program
Folklorni program

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

banerJavne nabavke
1. Izdavačke i štamparske usluge
Dokumenti:
1. Poziv za učešce na tenderu
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
4. Pojašnjenje konkursne dokumentacije
5. Prva izmena konkursne dokumentacije
6. Odluka o dodeli ugovora - partija 1
7. Odluka o dodeli ugovora - partija 2
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

2. Usluge prevoza
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda usluge prevoza
2. Konkursna dokumentacija usluge prevoza
3. Odluka o dodeli ugovora
2. Konkursna dokumentacija usluge prevoza
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3. Usluge prevoza 2017/2018
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda - NOVO
2. Konkursna dokumentacija - NOVO
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4. Sanacija prostorija poplavljenih izlivanjem kanalizacije pri ekstremnim padavinama
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obavestenje o zaključenom ugovoru

5. Usluge stampe 2017/2018
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odgovor na zahtev za dodatnim pojašnjenjima
4. Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 - Ofset štampa
5. Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 - Digitalna štampa
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

6. Usluge štampe 2018/2019
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
4. Odluka o dodeli ugovora - Partija 2
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2


7. Usluge prevoza 2018/2019
Dokumenti:
1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
Pretraga:Informacioni Centar
Tehnika
Dokumenta i propisi

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner